CONDIȚII DE ADMITERE ŞI CRITERII DE SELECŢIE - STUDII DE LICENȚĂ

La concurs se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.

Sunt admişi în ordinea descrescătoare a mediilor generale şi în limita locurilor disponibile candidaţii care au obţinut media generală minimă 5.

Sunt admişi la studii pe locuri bugetare în anul I, fără examen de admitere, candidații care au obținut premiile I, II, III, la olimpiade naționale sau internaționale de biologie, fizică, chimie, matematică sau informatică.

Examenul scris de admitere se desfășoară pe bază de teste conținând întrebări cu răspunsuri la alegere, în conformitate cu metodologia de concurs aprobată și comunicată pentru anul respectiv.

 

I. Concursul de admitere la programul de studii Farmacie

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei generale, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Proba de concurs – Chimie organică. Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 5 variante de răspuns. Întrebările vor avea un singur răspuns corect și testul va fi constituit astfel:

- 50 de întrebări extrase din cartea cu întrebări de chimie organică, Veronica Avrigeanu şi col.: Chimie organică – teste de admitere în învățământul superior medico-farmaceutic, Editura University Press, 2014, capitolele I, III, IV, V

- 50 de întrebări "la prima vedere", elaborate de comisia de admitere din tematica şi bibliografia indicate în continuare.

Pentru întrebările extrase din cartea de teste de chimie organică, Veronica Avrigeanu şi col., Editura University Press, 2014, sunt considerate răspunsuri corecte exclusiv cele care sunt menționate în aceasta, iar ordinea celor 5 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.


II. Concursul de admitere la programul de studii Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei generale, în care o pondere de 70% va avea nota obținută la testul grilă, iar 30% media de la bacalaureat

Proba de concurs – Biologie. Testul grilă va consta din 50 de „întrebări cu răspuns la alegere" constituit astfel:

- 40 de întrebări vor fi alese din lista de întrebări existente la sfârșitul celor 5 capitole indicate la  Tematică şi bibliografie (secțiunea „Întrebări cu răspuns la alegere"). Atenţie: ordinea celor 4 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.

- 10 întrebări vor fi elaborate de comisia de admitere, "la prima vedere", din cele 5 capitole indicate.

Condiții și criterii de selecție - Studii de masterat

Domeniul de studii universitare de masterat

Denumirea programului de studii universitare de masterat

Forma de învățământ/

Număr credite/

Limba de predare

Condiții de participare la concurs

Criterii de admitere și forma de examinare/

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere

Farmacie

Biotehnologie medicală

IF/60/maghiară

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în medicină, biologie, biochimie, farmacie, chimie, asistenţă medicală, inginerie genetică şi biotehnologii sau alte specializări dar care fac dovada că lucrează în domeniu

Admitere - două probe:

· 75% proba scrisă (test grilă)

· 25%interviu cu evaluarea dosarului candidatului

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

Calitatea medicamentului, alimentului şi mediului

IF/60/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în farmacie, chimie, biologie, chimie alimentară, care provin din mediu socio-economic şi justifică cunoştinţe de bază în specialităţile abordate prin masterat

Admitere - două probe:

· 75%proba scrisă (test grilă)

· 25%interviu cu evaluarea dosarului candidatului

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

Cosmetologie şi dermofarmacie

IF/120/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în medicină, farmacie, cosmetică, chimie, biologie sau alte specializări dar care fac dovada că lucrează în domeniu cosmetologiei sau domenii conexe acesteia

Admitere - două probe:

· 75% proba scrisă (test grilă)

· 25% cu evaluarea dosarului candidatului

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență