SCURTĂ PREZENTARE

Așa cum fiecare dintre noi are câte o poveste, tot așa și fiecare loc are un trecut, transmite o stare și poate deveni un cadru ce însufleţește sau creează povestea unui om. Facultatea de Farmacie din Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș cu un trecut de peste 70 de ani este un astfel de cadru, este instituția în care s-au format zeci de generații de farmaciști ale căror poveşti de viaţă fac cinste facultății şi societăţii.

Este deja cunoscut faptul că UMFST dispune de o serie de facilități pentru studenții săi. În mod excepțional, studenții Facultății de Farmacie beneficiază de o clădire nouă, modernă și adaptată unor exigente standarde de calitate, extinsă pe o suprafață totală de aproximativ 6000 m 2 și compartimentată în amfiteatre, săli de curs, laboratoare, sală de calculatoare etc., toate dotate cu mobilier specific activității didactice teoretice şi practice. În ceea ce privește cercetarea, studenții noștri au acces în laboratoarele de cercetare proprii (Laboratorul de Testare a Medicamentului, Laboratorul de licenţă şi în scurt timp Laboratorul de cercetări farmacognostice), respectiv în CCAMF (Centrul Avansat de Cercetări Medico-Farmaceutice).

Din toamna anului 2019 Facultatea de Farmacie le crează studenților o conexiune reală cu atribuțiile administrative și antreprenoriale pe care le vor avea în farmacie printr-un simulator de farmacie ce-i va familiariza cu ceea ce înseamnă un sistem informatic de gestiune, cum se utilizează și ce opțiuni oferă, venind astfel în sprijinul viitorilor farmaciști pentru o adaptare mai rapidă în mediul de lucru și pentru crearea unei culturi organizaționale care să se concretizeze în eficiență şi profesionalism.

Programul de Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic beneficiază, de asemenea, de un spaţiu dotat şi utilat cu aparatură specifică din gama ştiinţifică a domeniului.

Contact


Str. Gh. Marinescu, Nr. 38, Târgu Mureş, Mureş, 540139, România

Tel: +40-265-215551/int.354;

Fax: +40-265-210407

E-mail secretariat decanat: decanat.farmacie@umfst.ro

E-mail admitere: simona.biris@umfst.ro

Persoana de contact: Simona Biriș

Pagina web facultate

Oferta educațională

LOCALIZARE