SCURTĂ PREZENTARE

Învăţământul superior economic, juridic şi administrativ din Tîrgu Mureş s-a impus ca efect al cererii de specialişti în domeniile menţionate, în arealul local şi regional. Având în vedere eforturile Universităţii de internaţionalizare, de încercare permanentă de adaptare la tendinţele europene, începând cu anul universitar 2018-2019, avem o nouă denumire Facultatea de Economie şi Drept cu echivalentul în limba engleză: Faculty of Economics and Law.

În cadrul Facultăţii sunt organizate 6 programe de studii de licenţă şi 8 programe de studii masterale.

Programele de licenţă la învăţământul de zi (numit cu frecvenţă) din oferta Facultăţii sunt următoarele: Management, Administraţie publică, Contabilitate şi informatică de gestiune, Drept, Economia comerţului, turismului şi serviciilor şi Finanţe şi bănci. Din anul 2016, a fost înfiinţat şi primul program de licenţă în limba engleză: Commerce, Tourism and Services Economy. Învăţământul de licenţă este organizat şi la forma cu frecvenţă redusă, Facultatea asigurând, prin intermediul Centrului I.F.R., pregătirea studenţilor la specializările Management, Contabilitate şi informatică de gestiune şi Drept.

Oferta de programe de master cuprinde: Managementul afacerilor (2 ani), Managementul resurselor umane (2 ani), Contabilitate şi audit (2 ani), Masterat profesional european în administraţia publică (2 ani), Gestiune financiar bancară (2 ani), Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an), Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii (2 ani), Masteratul de Achiziţii Publice (1 an) .

În prezent, toate specializările Facultăţii sunt acreditate, confirmând astfel calificativul de „încredere ridicată”, dobândit de Universitate în urma evaluărilor externe ARACIS.

Efortul de pregătire, de cercetare, de desfăşurare a unui act didactic de calitate - depus de către corpul profesoral al Facultăţii - urmăreşte o bună formare profesională a studenţilor şi masteranzilor noştri. În sprijinul acestei afirmaţii, stau statisticile care demonstrează un grad ridicat de inserţie profesională a absolvenţilor Facultăţii noastre pe piaţa muncii locală, naţională şi europeană. Un grad ridicat de interes este îndreptat către accesul în profesiile liberale din domeniile: juridic (avocaţi, notari publici, magistraţi), economic (experţi contabili, auditori financiari, consultanţi fiscali, evaluatori, practicieni în insolvenţă) şi de afaceri (întreprinzători, manageri de societăţi, consultanţi în afaceri, etc.).

Facultatea noastră încurajează mobilităţile internaţionale atât pentru studenţi, personalul didactic, cât şi pentru personalul administrativ. Experienţele dobândite au efecte benefice, determinând dezvoltarea personală, profesională, schimbul intercultural, dezvoltarea de relaţii internaţionale, contribuind la creşterea prestigiului Facultăţii noastre cu fiecare nouă generaţie de boboci şi de absolvenţi!

Contact

Str. Livezeni,  Nr. 69, Târgu Mureş, Mureş, 540566, România

Tel.: 0265-219034;

Fax: 0265-219034;

E-mail secretariat decanat: decanat.economiedrept@umfst.ro , secretariat.fed@umfst.ro

E-mail admitere: secretariat.fed@umfst.ro

Pagina web facultate

Oferta educatională

 

LOCALIZARE