Rezultate admitere master - sesiune adițională - septembrie 2019

Facultatea de Medicină dentară

   Rezultate Admitere Master -Sesiune adițională septembrie - Program de studiu - Reabilitare orală estetică

REZULTATE ADMITERE MASTER 16 SEPTEMBRIE 2019

Anunț - Confirmarea locurilor de către candidații admişi

 

Facultatea de Medicină

   Rezultate Admitere Master 17 Septembrie 2019 - Program de studiu - Laborator clinic
   Rezultate Admitere Master 18 Septembrie 2019 - Program de studiu - Nutriție clinică și comunitară
   Rezultate Admitere Master 18 Septembrie 2019 - Program de studiu - Managementul serviciilor de sănătate
   Rezultate Admitere Master 19 Septembrie 2019 - Program de studiu - Terapie fizică și reabilitare funcțională

 

Facultatea de Medicină dentară

   Rezultate Admitere Master 16 Septembrie 2019 - Clasificare - Program de studiu - Reabilitare orală estetică

   Rezultate Admitere Master 16 Septembrie 2019 - Program de studiu - Reabilitare orală estetică

 

Facultatea de Farmacie

   Rezultate Admitere Master 17 Septembrie 2019 - Program de studiu - Cosmetologie și dermofarmacie
   Rezultate Admitere Master 17 Septembrie 2019 - Program de studiu - Biotehnologie medicală
   Rezultate Admitere Master 17 Septembrie 2019 - Program de studiu - Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

 

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

    Program de studiu - Managementul sistemelor calității   
    Program de studiu - Proiectare și fabricație asistate de calculator
    Program de studiu - Sisteme automate de conducere a proceselor industriale
    Program de studiu - Tehnologia informației


Facultatea de Științe și Litere
    Program de studiu - Educație fizică și consiliere sportivă
    Program de studiu - Elitele, cultura și construcția europeană
    Program de Studiu - Studii anglo americane. Anglo - american studies
 
   
Facultatea de Economie și Drept

    Program de studiu - Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servici
    Program de studiu - Contabilitate și audit
    Program de Studiu - Gestiune financiar bancară
    Program de Studiu - Instituții judiciare și profesii liberale
    Program de studiu - Managementul afacerilor
    Program de studiu - Managementul resurselor umane
    Program de Studiu - Masterat profesional european de administrație publică
   

Important

Rezultate test de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

Candidații admiși fără loc, care au susținut proba scrisă din Chimie, pot opta pentru un loc la programul de studiu Farmacie în limita locurilor rămase neocupate. Înscrierea pe aceste locuri se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 13 septembrie 2019. Cererile se depun la Registratura universităţii până luni, 16 septembrie 2019, ora 14:00.

Candidații admiși fără loc Medicină Dentară cu taxă în LEI  pot opta pentru un loc la programul de studiu Medicină dentara cu taxă în EURO în limita locurilor rămase neocupate, cu condiția promovării unui test de limbă engleză. Înscrierea pe aceste locuri se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 13 septembrie 2019. Cererile se depun la Registratura universităţii până luni, 16 septembrie 2019, ora 14:00.

Testul de limbă engleză se va susține marți, 17 septembrie 2019, orele 11:00, la sediul Disciplinei de Limbi Moderne, sala 233, etajul II, Cladirea principală, str. Gheorghe Marinescu nr. 38.

 

Confirmarea locurilor

Confirmarea locurilor bugetate se face până în 17 septembrie 2019, ora 14:00, prin depunerea la decanatul facultăţii a:
- actelor originale din dosarul de înscriere și două dosare plic;
- fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- semnarea contractului de studii.

Confirmarea locurilor cu taxă (LEI și EURO) se face până în 17 septembrie 2019, ora 14:00, prin depunerea la decanatul facultății a:
- actelor originale din dosarul de înscriere și două dosare plic;
- fișa de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovada achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare;
- semnarea contractului de studii.

DEPUNEREA CONSTESTAȚIILOR - PROBA SCRISĂ DIN 13 septembrie 2019

Contestațiile la proba scrisă din 13 septembrie 2019 se depun la Registratura universității până marți, 17 septembrie 2019, ora 11:00.

Răspunsul la contestații se va afișa miercuri, 18 septembrie 2019, ora 14:00.

Rezultatele concursului de admitere din 13 septembrie 2019

Rezultatele concursului de admitere din 13 septembrie 2019 - proba scrisă

GRILE CORECTE - CONCURS ADMITERE 13 SEPTEMBRIE 2019

Biologie - Programe de studiu Medicină, Medicină Dentară

Varianta I, Varianta II, Varianta III, Varianta IV

Bilogie - Program de studiu Ntriție și Dietetică, Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic

Varianta I, Varianta II

Chimie - Programe de studiu Medicina, Medicina Dentara

Varianta I

Chimie organică - Program de studiu Farmacie

Varianta II

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 13 SEPTEMBRIE 2019

Rezultate test de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

Candidații înscriși la programele de studiu Medicină și Medicină Dentară cu taxă de 6000 EURO  vor susține un test de verificare a cunoștințelor de limbă engleză în data de 12 septembrie 2019 - examen scris, la sediul Universității, cu rezultatul admis/respins. Doar candidații declarați admiși vor putea participa la proba de admitere din 13 septembrie 2019. Testul va începe la ora 11.00 și va avea o durată de o oră.

LA PROGRAMELE DE STUDIU MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE , NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ ȘI  COSMETICA MEDICALA. TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC

● Proba scrisă începe la ora 10:00 și dureaza 3 (trei) ore, respectiv 1 (una) oră la Nutriție și Dietetică și Cosmetica medicala. Tehnologia produsului cosmetic.

● Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați începând cu ora 09:00.

● La intrarea în sălile de concurs, candidații se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

● Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10:00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a mai susține examenul.
● Pe parcursul examenului candidații pot avea asupra lor o sticlă cu apă/suc și dulciuri. Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.
● Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.
● Candidații sunt rugați să urmărească informațiile privind examenul de admitere afișate la avizierul universității și publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.
● Vă rugăm să sesizați orice eventuale neconcordanțe/erori la Registratura universității, etajul I, până joi, 12.09.2019, ora 15:00.

Repartizarea pe săli de concurs a candidaților

Programe de studiu: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Nutriție și Dietetică, Cosmetică Medicală. Tehnologia Produsului Cosmetic

Sălile de concurs se află în clădirea principală a UMFST, Str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, astfel:

- Sala nr.1 UMFST - parter
- Sala nr.2 UMFST - semietaj

Statistici înscriere - dosare trimise - septembrie 2019

FACULTATE CONCURS TIP DE LOC NR OPTIUNI
Facultatea de Medicină Medicină română-engleză (taxă EURO) Roman cu taxa in Euro 33
Facultatea de Medicină Nutriție și dietetică Roman bugetat 21
Facultatea de Medicină Dentară Medicină Dentară (taxă RON) Roman cu taxa in lei 30
Facultatea de Medicină Dentară Medicină Dentară (taxă RON) Maghiar cu taxa in lei 11
Facultatea de Medicină Dentară Medicină dentară română-engleză (taxă EURO) Roman cu taxa in Euro 3
Facultatea de Medicină Dentară Medicină dentară română-engleză (taxă EURO) Maghiar cu taxa in Euro 4
Facultatea de Farmacie Farmacie Roman bugetat 9
Facultatea de Farmacie Farmacie Maghiar bugetat 3
Facultatea de Farmacie Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic Roman bugetat 7

Total dosare trimise: 121

Total dosare valide: 120

Informații suplimentare - admitere septembrie 2019

Facultatea de Științe și Litere

             Calendar admitere - septembrie 2019

             Precizări privind desfășurarea probelor practice de admitere la programul de studiu Educație fizică și sportivă

LOCURI BUGETE/FINANȚATE/TAXĂ SEPTEMBRIE 2019

Universitatea scoate la concurs, în sesiunea septembrie 2019, următoarele locuri bugetate/ finanțate/taxă, neocupate în sesiunea iulie 2019:

Nr. crt. Facultate Programul de studii universitare de licență Repartizare locuri
Buget Finanțate Taxă
      LR LM    
1 Facultatea de Medicină Nutriție și dietetică 15 - - -
2 Facultatea de Medicină Dentară Medicină dentară - - - 3
3 Facultatea de Farmacie Farmacie (LR și LM) 13 14 - 10
Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic 5 - - -
4 Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației Automatică și informatică aplicată 9 - - 6
Ingineria sistemelor electroenergetice 35 - - 19
Tehnologia construcțiilor de mașini 25 - - 10
Inginerie economică industrială 18 - - 3
Informatică 9 - - 2
Inginerie medicală 30 - - 15
5 Facultatea de Științe și Litere "Petru Maior" Istorie - - 15 10
Limba și literatura română - Limba și literatura engleză - - 14 10
Comunicare și relații publice - - 10 13
Pedagogia învățământului primar și preșcolar - - 20 13
Educație fizică și sportivă - - - 2
6 Facultatea de Economie și Drept Management - - 7 38
Management – IFR - - - 42
Economia comerțului, turismului și serviciilor - - 7 20
Contabilitate și informatică de gestiune - - - 15
Contabilitate și informatică de gestiune – IFR - - - 40
Finanțe și bănci - - 2 38
Administrație publică - - 8 39
Drept - - - 41
Drept – IFR - - - 60

Metodologia de admitere va fi identică cu cea din sesiunea iulie 2019;

Perioada de înscriere va fi 09 septembrie, orele 8:00 -11 septembrie 2019, orele 14:00, iar data examenului va fi 13 septembrie 2019.

Înscrierea se va realiza exclusiv online.

LOCURI CU TAXĂ DE 6000 EURO LA PROGRAMELE DE STUDIU MEDICINĂ ȘI MEDICINĂ DENTARĂ - SEPTEMBRIE 2019

Universitatea anunță scoaterea la concurs a locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2019, la următoarele programe de studii:

1. MEDICINĂ (limba română) - 11 locuri

2. MEDICINĂ DENTARĂ (limba română și maghiară)

          – limba română: 5 locuri

          – limba maghiară: 5 locuri

Studenții admiși la aceste programe de studiu vor studia în LR sau LM ca program de baza, dar vor avea posibilitatea de a opta să studieze unele discipline în limba engleză.

Candidații vor susține un test de verificare a cunoștințelor de limbă engleză în data de 12 septembrie 2019 - examen scris, la sediul Universității, cu rezultatul admis/respins. Doar candidații declarați admiși vor putea participa la proba de admitere din 13 septembrie 2019. Testul va începe la ora 11.00 și va avea o durată de o oră.

Locația de desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor de limbă engleză este Sala Festivă, str Gheorghe Marinescu, nr.38.

Metodologia de admitere va fi identică cu cea din sesiunea iulie 2019.

Perioada de înscriere va fi 09 septembrie, orele 8:00 -11 septembrie 2019, orele 14:00, iar data examenului va fi 13 septembrie 2019. Înscrierea se va realiza exclusiv online.

• Studenții admiși vor rămâne la această formă de școlarizare până la încheierea studiilor. Trecerea la programele de studii în limba română sau în limba maghiară, la buget sau cu taxă anuală de 9000 de lei se va putea face doar susținând un nou examen de admitere și obținând media ultimului clasat la buget (pentru cei care solicită transfer la locuri bugetate – exclusiv în anul I) sau la taxă (pentru cei care solicită transfer la locuri cu taxă de 9.000 lei – în anul corespunzător). În aceste condiții, creditele obținute vor fi recunoscute conform Regulamentului de aplicare a sistemului european de credite transferabile (ECTS) iar studenții vor intra în procesul de reclasificare anuală buget/taxă începând cu anul universitar următor celui în care a avut loc transferul.

• Studenților admiși la această formă de școlarizare nu li se va acorda ulterior transfer în alte centre universitare.

• Studenții admiși la această formă de școlarizare nu vor fi incluși în procedura de clasificare anuală specifică studenților la buget/cu taxă, deci nu vor putea deveni, de-a lungul anilor de studii, studenți la buget și nici bursieri decât în condițiile precizate mai sus: concurs de admitere – an intermediar cu taxă în lei – reclasificare în anul următor.

• La confirmarea locului obținut în urma admiterii, se va completa și o anexa specifică în care se vor preciza opțiunile de studiu.