AL DOILEA PROGRAM DE STUDIU DE LICENȚĂ

Rezultatul cererilor depuse pentru al doilea program de studiu de licență, pentru anul universitar 2019 -2020

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la al doilea program de studiu de licență (a celor care au absolvit un program de studiu de licență) se face la registratura universității în perioada 15 - 19 iulie 2019.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 24 IULIE 2019

Proba scrisă începe la ora 10.00 şi dureaza:

   --- 3 (trei) ore pentru programele de studiu Medicina, Medicina militară, Medicina Dentara si Farmacie.
   --- 1 (o) oră pentru programele de studiu Asistență medicală generală, Nutriție si Dietetică, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Tehnică dentară, Cosmetică medicală si tehnologia produsului cosmetic.

· Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați începând cu ora 9.00.

· La intrarea în sălile de concurs, candidaţii se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

· Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10.00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a mai susține examenul.

· Pe parcursul examenului candidaţii pot avea asupra lor o sticlă cu apă/suc şi dulciuri. Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.

· Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.

· Pentru proba scrisă de chimie organică candidații vor primi minicalculatoare.

· Candidaţii sunt rugați să urmărească informaţiile privind examenul de admitere afişate la avizierul universităţii şi publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.

· Vă rugăm să sesizați orice eventuale neconcordanţe/erori pe adresa rectorat@umfst.ro până marti, 23 iulie 2019, orele 13:00.

Informații Admitere 2019

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș organizează examen de admitere conform Regulamentului propriu, pentru programele de studii de licenţă, masterat și doctorat acreditate/autorizate din cadrul universității.

Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină Dentară

Facultatea de Farmacie

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Facultatea de Științe și Litere

Facultatea de Economie și Drept

Studii doctorale

- În atenția sefilor de promoție de la programele de studii universitare de licență: Hotarea Consiliului de Administrație nr.31 din 18.06.2019

Programarea examenelor de admitere la programele de studii universitare de masterat