Admitere septembrie 2018

REZULTATUL CONTESTAȚIILOR DEPUSE LA CONCURSUL DE ADMITERE DIN 07.09.2018

Nr. crt.

Nr. leg.

Numele și prenumele

Program de studiu

Rezultat contestație*

1.

3750

Molnar Viki Erika

Medicină

Respinsă

2.

3812

Rotaru Ana-Maria

Medicină

Respinsă

3.

3730

Tokos Tamas

Medicină Dentară

Respinsă

 

*Rezultate extrase din Procesul verbal nr. 9282/11.09.2018 al Comisiei de contestatii.

Confirmarea locurilor

Confirmarea locurilor bugetate se face până în 12 septembrie 2018, ora 14:00, prin depunerea la decanatul facultăţii a:
- actelor originale din dosarul de înscriere și două dosare plic;
- fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- semnarea contractului de studii.

Confirmarea locurilor cu taxă se face până în 12 septembrie 2018, ora 14:00, prin depunerea la decanatul facultății a:
- actelor originale din dosarul de înscriere și două dosare plic;
- fișa de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovada achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare;
- semnarea contractului de studii.

DEPUNEREA CONSTESTAȚIILOR - PROBA SCRISA DIN 07.09.2018

Contestațiile la proba scrisă din 7 septembrie 2087 se depun la Registratura universității până marți, 11 septembrie 2018, ora 13:00.

Răspunsul la contestații se va afișa miercuri, 12 septembrie 2018, ora 14:00.

GRILE CORECTE - CONCURS ADMITERE 7 SEPTEMBRIE 2018

Biologie - Programe de studiu Medicină, Medicină Dentară

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

Bilogie - Program de studiu Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic

Varianta I

Chimie - Programe de studiu Medicina, Medicina Dentara

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

Chimie organică - Program de studiu Farmacie

Varianta II

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 7 SEPTEMBRIE 2018

LA PROGRAMELE DE STUDIU MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE ȘI  COSMETICA MEDICALA. TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC

● Proba scrisă începe la ora 10:00 și dureaza 3 (trei) ore, respectiv 1 (una) oră la Cosmetica medicala. Tehnologia produsului cosmetic.

● Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați începând cu ora 09:00.

● La intrarea în sălile de concurs, candidații se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

● Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10:00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a mai susține examenul.
● Pe parcursul examenului candidații pot avea asupra lor o sticlă cu apă/suc și dulciuri. Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.
● Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.
● Candidații sunt rugați să urmărească informațiile privind examenul de admitere afișate la avizierul universității și publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.
● Vă rugăm să sesizați orice eventuale neconcordanțe/erori la Registratura universității, etajul I, până joi, 06.09.2018, ora 14:00.

Precizări privind concursurile de admitere - Sesiunea septembrie 2018

Rezultatul testului de verificare a cunoștintelor de limba engleză

Candidatii înscriși la concurs la MEDICINĂ - limba engleză vor susține un test de verificare a cunoștintelor de limba engleză în data de 6 septembrie 2018, ora 11:00 - examen scris, în Sala Festivă, etajul II, clădirea principală, cu rezultatul admis/respins. Doar candidatii declarati admisi vor putea participa la proba de admitere din 7 septembrie 2018.

Lista candidaților care susțin test de verificare a cunoștintelor de limba engleză

Precizări privind desfășurarea probelor practice de admitere, la programul de studiu Educație fizică și sportivă

Statistici Înscriere

Statistici dosare trimise

FACULTATE PROGRAM DE STUDII LINIA DE STUDIU TIP DE LOC NR OPTIUNI
Facultatea de Medicină Medicină engleză Medicina Militara 39
Facultatea de Medicină Medicină engleză Roman cu taxa in Euro 19
Facultatea de Medicină Medicină maghiară-engleza Maghiar cu taxa in Euro 11
Facultatea de Medicină Educație fizică și sportivă romană Roman cu taxa in lei 4
Facultatea de Medicină Dentară Medicină dentară română -engleză Roman cu taxa in Euro 8
Facultatea de Medicină Dentară Medicină dentară maghiară-engleza Maghiar cu taxa in Euro 5
Facultatea de Farmacie Farmacie romană Roman cu taxa in lei 4
Facultatea de Farmacie Farmacie maghiară Maghiar cu taxa in lei 3
Facultatea de Farmacie Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic romană Roman cu taxa in lei 4
      Dosare trimise 97
      Dosare valide  96

05.09.2018, ora 12:30

IN ATENTIA CANDIDATILOR PENTRU PROGRAMUL MEDICINA MILITARA – LIMBA ENGLEZA

Candidatul va incepe inscrierea pe platform online a UMF Tg.Mures în perioada mentionata.
Candidatii care intampina dificultati la inscrierea online privind documentele necesare inscrierii, pot solicita lamuriri la reprezentantul catedrei de la Tg. Mureş -  dl. Liviu Dan RÂNJA - telefon 0727.821.716 sau la adresa de e-mail -dan.ranja@yahoo.com
 
In data de 06.09.2018, la ora 07:30, candidatii se vor prezenta la UMF Tg.Mures - Cladirea Medicina legala, cu urmatoarele documente:
 
- 1 dosar plic
- fișa de înscriere și legitimația de concurs listate la finalizarea înscrierii on-line
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și o copie simpla
- foaia matricolă în original și o copie simpla
- 2 fotografii tip buletin de identitate
- dovada achitării taxei de înscriere (200 lei)
- acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor

 

Precizari pentru candidatii care vor studia in limba engleza

- Pentru admiterea pe cele 10 locuri scoase la concurs la MEDICINA - limba engleza examenul va fi sustinut in limba romana.

- Candidatii nu se pot inscrie simultan la doua examene de admitere (LE pentru studentii internationali si LE – cu examen de admitere in limba romana).

- In cazul in care un candidat s-a inscris la programul de studiu Medicina-limba engleza in regim de student international si doreste sa opteze pentru un loc la programul de studiu Medicina-limba engleza cu examen de admitere in limba romana, va trebui sa renunte, in scris, la prima inscriere.

- Candidatii vor sustine un test de verificare a cunostintelor de limba engleza in data 6 septembrie 2018- examen scris, la sediul Universitatii, cu rezultatul admis/respins. Doar candidatii declarati admisi vor putea participa la proba de admitere din 7 septembrie 2018. Testul va incepe la ora 11.00 si va avea o durata de o ora.

LOCURI CU TAXĂ – Septembrie 2018

Universitatea scoate la concurs, in sesiunea septembrie 2018, urmatoarele locuri cu taxa, neocupate in sesiunea iulie 2018:

- Facultatea de Medicină:

               - 11 locuri cu taxă, programul de studiu Educație fizică și sportiva

- Facultatea de Farmacie:

               - 73 locuri cu taxă la programul de studiu Farmacie (limba romana si limba maghiara, cu clasificare in ordine descrescatoare a mediei de admitere

               - 14 locuri cu taxă la programul de studiu Cosmetica medicala. Tehnologia produsului cosmetic.

Metodologia de admitere va fi identica cu cea din sesiunea iulie 2018;

Perioada de inscriere va fi 03 - 05 septembrie 2018 iar data examenului va fi 7 septembrie 2018. Inscrierea se va realiza exclusiv online.

LOCURI CU TAXA de 5000 euro LA PROGRAMELE DE STUDIU MEDICINA SI MEDICINA DENTARA - SEPTEMBRIE 2018

Universitatea anunță scoaterea la concurs a locurilor ramase disponibile pentru sesiunea septembrie 2018, la urmatoarele programe de studii:

1. MEDICINA - linia maghiara și MEDICINA DENTARA linia romana si maghiara.

Studentii admisi la aceste programe vor studia în LR sau LM ca program de baza, pentru care vor prezenta competenta lingvistica,  dar vor avea posibilitatea de a opta să studieze unele discipline in limba engleza.

• Taxa de scolarizare va fi de 5.000 Euro/an pe toata perioada scolarizarii.

• Numarul de locuri scoase la concurs pentru fiecare program este urmatorul:

     --- Medicina dentara – limba romana: locuri

     --- Medicina dentara – limba maghiara: locuri

     --- Medicina - limba maghiară: 20 locuri

2. MEDICINA - limba engleza (toate activitatile se desfasoara in limba engleza),

• Numarul de locuri scoase la concurs : 10 locuri,

Examenul de admitere va fi identic cu cel pentru medicina și medicina dentara.

 

Metodologia de admitere va fi identica cu cea din sesiunea iulie 2018.

Perioada de inscriere va fi 03 - 05 septembrie 2018 iar data examenului va fi 7 septembrie 2018. Inscrierea se va realiza exclusiv online.

• Studentii admisi vor ramane la aceasta forma de scolarizare pana la incheierea studiilor. Trecerea la programele de studii in limba romana sau in limba maghiara, la buget sau cu taxa anuala de 8.000 lei, respective 9000 lei se va putea face doar sustinand un nou examen de admitere si obtinand media ultimului clasat la buget (pentru cei care  solicita transfer la locuri bugetate – exclusiv in anul I) sau la taxa ( pentru cei care solicita transfer la locuri cu taxa de 8.000 lei – in anul corespunzator). In aceste conditii, creditele obtinute vor fi recunoscute conform Regulamentului de aplicare a sistemului european de credite transferabile (ECTS) iar studentii vor intra in procesul de reclasificare anuala buget/taxa incepand cu anul universitar urmator celui in care a avut loc transferul.

• Studentilor admisi la aceasta forma de scolarizare nu li se va acorda ulterior transfer in alte centre universitare.

• Studentii admisi la aceasta forma de scolarizare nu vor fi inclusi in procedura de clasificare anuala specifica studentilor la buget/cu taxa, deci nu vor putea deveni, de-a lungul anilor de studii, studenti la buget și nici bursieri decat in conditiile precizate mai sus: concurs de admitere – an intermediar cu taxa in lei – reclasificare in anul urmator.

• La confirmarea locului obtinut in urma admiterii, se va completa si o anexa specifica in care se vor preciza optiunile de studiu.