Lista candidaților admiși pe locurile neocupate

Lista candidaților admiși pe locurile neocupate la Programele de studiu Nutritie si Dietetica, respectiv Cosmetica medicala. Tehnologia produsului cosmetic

Confirmarea locurilor de mai sus se face până miercuri, 2 august 2017 , ora 14:00 prin depunerea la decanatul facultăţii a:
- actelor originale din dosarul de înscriere și a două dosare plic;
- fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- dovezii achitării primei rate din taxa de şcolarizare (2000 RON pentru programele de 5, 6 ani, respectiv 1000 RON pentru programele de 3, 4 ani);
- semnarea contractului de studii.

REZULTATUL CONTESTAȚIILOR DEPUSE LA CONCURSUL DE ADMITERE DIN 26.07.2017

Nr. crt.

Nr. leg.

Numele și prenumele

Program de studiu

Rezultat contestație*

1.

235

Iacob Adelina

Medicină

Respinsă

2.

384

Covaci Ana Denisa

Medicină

Respinsă

3.

1101

Kilyén Hanna

Medicină

Respinsă

4.

19

Boțan Larisa Denisa

Medicină

Respinsă

5.

120

Adorjáni Timea Melánia

Medicină

Respinsă

*Rezultate extrase din Procesul verbal nr. 8744/31.07.2017 al Comisiei de contestatii.

Candidați admiși pe locurile neconfirmate

Candidați admiși pe locurile neconfirmate până in 28 iulie 2017, orele 14:00

Confirmarea locurilor de mai sus se face până miercuri, 2 august 2017 , ora 14:00 prin depunerea la decanatul facultăţii a:
- actelor originale din dosarul de înscriere și a două dosare plic;
- fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- dovezii achitării primei rate din taxa de şcolarizare (2000 RON pentru programele de 5, 6 ani, respectiv 1000 RON pentru programele de 3, 4 ani) dacă este cazul;
- semnarea contractului de studii.

Locuri neconfirmate - 28 iulie 2017 ora 14:00

Facultatea

Programul de studii

LINIA

Nr. locuri scoase la concurs

Nr. locuri rămase neocupate

BUGET

TAXĂ

BUGET

TAXĂ

Medicină

Medicină

Română

135

80

-

10

Medicină

Maghiară

135

3

Medicină militară

Română

20

-

-

-

AMG

Română

15

70

-

3

AMG

Maghiara

15

-

Nutritie si Dietetica

Română

20

30

-

18

Balneofiziokinetoterapie si Recuperare

Română

20

30

-

1

Educație fizica si sportiva

Română

20

30

-

23

Medicină Dentară

Medicină dentară

Română

35

30

-

4

 

Medicină dentară

Maghiară

35

2

Tehnică dentară

Română

20

10

-

1

Farmacie

Farmacie

Română

40

90

-

84

Farmacie

Maghiară

40

-

Cosmetica medicala

Română

20

30

-

21

Important

Candidații admiși fără loc pot opta pentru un loc la programele de studiu Nutriție și Dietetică și Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic în limita locurilor rămase neocupate. Înscrierea pe aceste locuri se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 26 iulie 2017. Notele obținute sunt echivalente, indiferent de proba susținută. Cererile se depun la Registratura universităţii până vineri, 28 iulie 2017, ora 14:00.

DEPUNEREA CONSTESTAŢIILOR - PROBA SCRISĂ DIN 26 IULIE 2017

Eventualele contestaţii la proba scrisă din 26 iulie 2017 se pot depune la Registratura universităţii până vineri, 28 iulie 2017, ora 14:00.
Răspunsurile la contestaţii se vor afişa luni, 31 iulie 2017, ora 14:00.

CONFIRMAREA LOCURILOR BUGETATE

Confirmarea locurilor bugetate se face până în 28 iulie 2017, ora 14:00, prin depunerea la decanatul facultăţii a:
- actelor originale din dosarul de înscriere și două dosare plic;
- fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- semnarea contractului de studii.

CONFIRMAREA LOCURILOR CU TAXA

Confirmarea locurilor cu taxă se face până în 28 iulie 2017, ora 14:00, prin depunerea la decanatul facultăţii a:
- actelor originale din dosarul de înscriere și a două dosare plic;
- fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- dovezii achitării primei rate din taxa de şcolarizare (2000 RON pentru programele de 5, 6 ani, respectiv 1000 RON pentru programele de 3, 4 ani);
- semnarea contractului de studii.

GRILE CORECTE - CONCURS ADMITERE 26 IULIE 2017

Biologie - Medicină, Medicină Militară, Medicină Dentară

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

Biologie 3-4 ani

Varianta I

Varianta II

Chimie organică - Medicină, Medicină Militară, Medicină Dentară

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

Chimie organică - Farmacie

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV