Confirmarea locurilor

Confirmarea locurilor cu taxă se face până în 19 septembrie 2017, ora 14:00, prin depunerea la decanatul facultății a:

-          actelor originale din dosarul de înscriere;

-          fișa de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;

-          dovada achitării taxei de înmatriculare (100 RON);

-          dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare (1250 EURO la Medicină și Medicină dentară, 2000 Lei la Farmacie, respectiv la 1000 Lei la Educație fizică și sportivă);

-          semnarea contractului de studii.

DEPUNEREA CONSTESTAȚIILOR - PROBA SCRISA DIN 14.09.2017

Rezultatul contestațiilor depuse la Concursul de admitere din data de 14.09.2017

Contestațiile la proba scrisă din 14 septembrie 2017 se depun la Registratura universității până luni 18 septembrie 2017 ora 13:00.

Răspunsul la contestații se va afișa marți, 19 septembrie 2017, ora 14:00.

GRILE CORECTE - CONCURS ADMITERE 14 septembrie 2017

Biologie

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

Chimie organică - Programe de studiu Medicina, Medicina Dentara

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

Chimie organică - Program de studiu Farmacie

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2017

LA PROGRAMELE DE STUDIU MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ ȘI FARMACIE

● Proba scrisă începe la ora 10:00 și dureaza 3 (trei) ore.

● Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați începând cu ora 09:00.

● La intrarea în sălile de concurs, candidații se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

● Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10:00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a mai susține examenul.
● Pe parcursul examenului candidații pot avea asupra lor o sticlă cu apă/suc și dulciuri. Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.
● Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.
● Candidații sunt rugați să urmărească informațiile privind examenul de admitere afișate la avizierul universității și publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.
● Vă rugăm să sesizați orice eventuale neconcordanțe/erori la Registratura universității, etajul I, până miercuri, 13.09.2017, ora 14:00.

Repartizarea pe săli de concurs a candidaților

Programe de studiu: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie

Program de studiu: Educație fizică și sportivă

Statistici înscriere

Statistici dosare trimise:

FACULTATE

PROGRAM DE STUDII

TIP DE LOC

NR OPTIUNI

Facultatea de Medicină

Medicină

RTEuro - Roman cu taxa in Euro

57

Facultatea de Medicină

Medicină

MTEuro - Maghiar cu taxa in Euro

16

Facultatea de Medicină

Educaţie fizică şi sportivă

RT - Roman cu taxa in lei

8

Facultatea de Medicină Dentară

Medicină dentară

RTEuro - Roman cu taxa in Euro

8

Facultatea de Medicină Dentară

Medicină dentară

MTEuro - Maghiar cu taxa in Euro

10

Facultatea de Farmacie

Farmacie

RT - Roman cu taxa in lei

9

Facultatea de Farmacie

Farmacie

MT - Maghiar cu taxa in lei

1

07.09.2017, ora 20:00

Total dosare valide:108

LOCURI CU TAXĂ LA PROGRAMUL DE STUDIU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ - SEPTEMBRIE 2017

Universitatea scoate la concurs, in sesiunea septembrie 2017, cele 23 locuri cu taxă neocupate la Facultatea de Medicină, programul de studiu Educație fizică și sportivă.

Metodologia de admitere va fi identica cu cea din sesiunea iulie 2017;

Perioada de inscriere va fi 06-07 septembrie 2017 iar data examenului va fi 14 septembrie 2017. Inscrierea se va realiza exclusiv online.

Precizari privind sustinerea probelor din cadrul examenului de admitere - sesiunea septembrie 2017

Locuri cu taxă la programul de studiu Farmacie - SEPTEMBRIE 2017

Universitatea scoate la concurs, in sesiunea septembrie 2017, cele 84 locuri neocupate la Facultatea de Farmacie, programul de studiu Farmacie.

Metodologia de admitere va fi identica cu cea din sesiunea iulie 2017;

Perioada de inscriere va fi 06-07 septembrie 2017 iar data examenului va fi 14 septembrie 2017. Inscrierea se va realiza exclusiv online.

LOCURI CU TAXA LA PROGRAMELE DE STUDIU MEDICINA SI MEDICINA DENTARA - SEPTEMBRIE 2017

Universitatea pune la dispozitia candidatilor posibilitatea de a se inscrie la programele de studii MEDICINA si MEDICINA DENTARA, in sesiunea de admitere septembrie 2017, in urmatoarele conditii:

• Studentii admisi la aceste programe vor studia la LR sau LM ca program de baza, pentru care vor prezenta competenta lingvistica  dar vor avea posibilitatea de a opta pentru a studia unele discipline in limba engleza.

• Taxa de scolarizare va fi de 5.000 Euro/an pe toata perioada scolarizarii.

• Numarul de locuri scoase la concurs pentru fiecare program este urmatorul:

     --- Medicină - limba română: 20 locuri

     --- Medicină - limba maghiară: 20 locuri

     --- Medicină dentară – limba romana: 5 locuri

     --- Medicina dentara – limba maghiara: 5 locuri

• Metodologia de admitere va fi identica cu cea din sesiunea iulie 2017.

Perioada de inscriere va fi 06-07 septembrie 2017 iar data examenului va fi 14 septembrie 2017. Inscrierea se va realiza exclusiv online.

• Pentru candidatii care nu au cetatenie romana, dosarul de inscriere si taxele de inscriere vor fi cele specifice admiterii la lb engleza.

• Studentii admisi vor ramane la aceasta forma de scolarizare pana la incheierea studiilor. Trecerea la programele de studii in limba romana sau in limba maghiara, la buget sau cu taxa anuala de 8.000 lei se va putea face doar sustinand un nou examen de admitere si obtinand media minima a ultimului clasat la buget (pentru cei care  solicita transfer la locuri bugetate – exclusiv in anul I) sau la taxa ( pentru cei care solicita transfer la locuri cu taxa de 8.000 lei – in anul corespunzator). In asemenea conditii, creditele obtinute vor fi recunoscute in conditiile precizate de Regulamentul de aplicare a sistemului european de acumulare şi transfer de credite de studii (ECTS) iar studentii vor intra in procesul de reclasificare anuala buget/taxa incepand cu anul universitar urmator celui in care a avut loc transferul.

• Studentilor admisi la aceasta forma de scolarizare nu li se va acorda ulterior transfer in alte centre universitare.

• Studentii admisi la aceasta forma de scolarizare nu vor fi inclusi in procedura de clasificare anuala specifica studentilor la buget/cu taxa, deci nu vor putea deveni, de-a lungul anilor de studii, studenti la buget și nici bursieri decat in conditiile precizate mai sus: concurs de admitere – an intermediar cu taxa in lei – reclasificare in anul urmator.

• La confirmarea locului obtinut in urma admiterii, se va completa si o anexa specifica in care se vor preciza optiunile de studiu.