ADMITERE SEPTEMBRIE 2012

Rezultatele concursului de admitere - Sesiunea septembrie 2012 - Educație fizică și sportiva

Candidati admisi locuri suplimentare - medicina

Anunt privitor la confirmarea locurilor cu taxa pentru candidatii declarati admisi la concursul de admitere – septembrie 2012

Rezultatele concursului de admitere - Sesiunea septembrie 2012 - Specializarea Farmacie

Grila corecta - Chimie organică - Specializarea Farmacie

 

Rezultatele concursului de admitere - Sesiunea septembrie 2012 - Specializarea Asistență de Farmacie

Grila corecta - Chimie organică - Specializarea Asistență de Farmacie

 

ANUNȚ - Concurs de Admitere - 17 Septembrie 2012

Precizări privind desfășurarea probelor practice la specializarea Educație Fizică și Sportivă

Candidati înscriși

La nivelul universitatii se organizeaza examen de admitere in luna septembrie 2012 dupa cum urmeaza:

-          numar locuri cu taxa scoase la concurs: specializarea Educatie fizica si sportiva - 29 de locuri, specializarea Farmacie – 30 locuri si Asistenta de farmacie- 20 locuri

-          se mentine Metodologia de organizare si desfasurare a concursului din iulie 2012, cuprinsă în Ghidul Admiterii 2012

-          perioada de inscriere – 10-14 septembrie 2012

-          proba scrisa la specializarile Farmacie si Asistenta de farmacie va avea loc in data de 17 septembrie 2012

-          probele practice de specialitate la Educatie fizica si sportiva vor avea loc in data de 18 septembrie 2012

Ocuparea locurilor neconfirmate pentru specializarile de 3 si 4 ani

La finalul perioadei de confirmare a locurilor ( bugetate si cu taxa) au ramas neocupate urmatoarele locuri:

            Asistenta medicala generala   

                        Linia romana      - 12 locuri cu taxa

                        Linia maghiara   - 3 locuri cu taxa

            Nutritie si dietetica

                        - locuri cu taxa   - 22

            Balneofiziokinetoterapie si recuperare

                        -  locuri cu taxa  - 2

            Tehnica dentara

                        -  locuri cu taxa  - 2

            Asistenta de farmacie ( proba de concurs – chimie)

                        -  locuri cu taxa  - 29

Candidatii admisi fara loc, care doresc sa ocupe loc cu taxa din cele vacantate, pot opta pentru aceasta prin depunerea unei cereri la Registratura universitatii, pana joi 02.08.2012 – orele 14.00.

Ocuparea locurilor se va face in ordinea descrescatoare a mediilor finale de concurs.

Lista cu candidatii admisi pe aceste locuri se va afisa vineri 03.08.2012.

 

                        Presedintele Consiliului de administratie

                            Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei

Ocuparea locurilor neconfirmate la programele de studii de 5 si 6 ani

La finalul perioadei de confirmare a locurilor ( bugetate si cu taxa) au ramas neocupate urmatoarele locuri:

- Medicina                              - 11 locuri cu taxa

- Medicina dentara                  - 3 locuri cu taxa

- Farmacie                              - 20 locuri cu taxa

Candidatii admisi fara loc, care doresc sa ocupe loc cu taxa din cele vacantate, pot opta pentru aceasta prin depunerea unei cereri la Registratura universitatii, pana joi 02.08.2012 – orele 14.00.

Ocuparea locurilor se va face in ordinea descrescatoare a mediilor finale de concurs.

Lista cu candidatii admisi pe aceste locuri se va afisa vineri 03.08.2012

 

Pot depune cereri pentru ocuparea locurilor cu taxa la specialitatea Farmacie – candidatii care au sustinut proba de concurs – chimie organica- in data de 25.07.2012.

 

                        Presedintele Consiliului de administratie

                            Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei

OCUPAREA DE CATRE CANDIDATII ADMISI FARA LOC A LOCURILOR NECONFIRMATE

Candidații care au fost declarați admiși fără loc  pot opta pentru programul de studiu la care au dat admitere daca, dupa incheierea perioadei de confirmare a locurilor (30 iulie 2012 pentru programele de 5-6 ani si 31 iulie 2012 pentru programele de 3-4 ani) au ramas locuri la taxa, neconfirmate de catre candidatii admisi initial.

Cei interesati vor depune o cerere la decanatele facultatilor de care apartine respectivul program de studiu si, daca exista locuri vacantate/neconfirmate, acestea se vor ocupa in ordinea mediilor, in functie de cererile depuse.

Termenul limita de depunere a cererilor este joi, 2 august 2012 iar decizia de inmatriculare/neinmatriculare se va lua vineri, 3 august 2012.

ADMITERE IULIE 2012

 

DECIZIE privind numirea comisiei locale de admitere și a celorlalte colective de lucru

Modificari la DECIZIA privind numirea comisie locale de admitere pentru proba din 27.07.2012 (Anexa 3 - Responsabili sala, Anexa 4 - Responsabili  chestionare si grile, Anexa 5 - Colectiv pentru ducerea subiectelor in sali, Anexa 13 - Lista supraveghetori /Supraveghetori personal didactic auxiliar)

Sarcinile responsabililor de săli - proba de concurs 25 iulie 2012

Reguli obligatorii pentru candidați - proba de concurs 25 iulie 2012 - limba română

Reguli obligatorii pentru candidați - proba de concurs 25 iulie 2012 - limba maghiară

Anunt privitor la ocuparea locurilor la buget

În atenția candidaților înscriși la concursul de admitere iulie 2012 - Proba scrisă – 27 iulie 2012

 

Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș organizează examen de admitere pentru programele de studii acreditate/autorizate provizoriu din cadrul Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, în sesiunea iulie 2012.

Perioada de înscriere la examen : 16.07.-21.07.2012
Taxa de admitere : 200 RON/program de studiu

Proba scrisă pentru programele de studii  Medicină, Medicină dentară și Farmacie , va avea loc în ziua de 25 iulie 2012, de la ora 10:00 (Hotărârea CA nr.71).

Proba scrisă pentru programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de farmacie va avea loc în data de 27 iulie 2012, de la ora 12:00 (Hotărârea CA nr.71).

Candidații la concursul de admitere din iulie 2012, indiferent de programul de studiu la care doresc să se înscrie, pot face opțiuni pentru maxim două programe de studii, cu întocmirea unui singur dosar și achitarea taxei de înscriere pentru fiecare program de studiu la care s-a înscris.

Clasificarea candidaților se face în baza primei opțiuni; nota obținută la proba scrisă de la specializările de 5-6 ani nu este luată în considerare pentru o eventuală a două opțiune de la specializările de 3-4 ani; la aceasta din urmă toți candidații înscriși vor susține proba scrisă formată din 25 de întrebări - chiar si cei care au susținut proba scrisă din 25 iulie (Hotărârea CA nr.71).

Pentru programul de studiu Medicină (militară), candidații pot face o opțiune în plus cu același dosar și cu achitarea unei singure taxe de înscriere.


A.   La programele de studii Medicină, Medicină dentară și Farmacie se menține Metodologia de admitere din anul 2011, în sensul desfășurării probei scrise,   sub forma unui test grilă, a cărei pondere este de 90% în media finală de admitere; media de bacalaureat  va  avea o pondere de 10% în media finală de admitere. (aprobat de Senatul Universitar în ședința din 2.04.2012)

1.    Proba de concurs la programele de studii: MEDICINĂ și MEDICINĂ DENTARĂ constă dintr-un test grilă, la una din disciplinele Biologie, Chimie organică sau Fizică, la alegere, astfel:
-   75% din întrebări se extrag din caietele cu întrebări elaborate de Universitate și vândute prin Biblioteca UMF,  valabile și pentru admiterea din sesiunea iulie 2012
-   25% din  întrebări ”la prima vedere”, din bibliografia de mai jos.

Testul grilă este format din 100 de întrebări pentru disciplinele Biologie și Chimie organică.

Testul grilă la Fizică, având în vedere specificul materiei, respectiv numărul mai mare de probleme,  va fi conceput cu același număr de intrebări ca în anul precedent, păstrandu-se însă proporția de intrebări la prima vedere de 25%  (Hotărârea CA nr.71).Bibliografie:  Biologie
Bibliografie: Chimie organică
Bibliografie: Fizică

2.    Proba de concurs la programul de studiu FARMACIE constă dintr-un test grilă, din disciplina Chimie organică, format din 100 de întrebări, astfel:
-    75 de întrebări se extrag din caietele cu întrebări elaborate de Universitate și vândute prin Biblioteca UMF,  valabile și pentru admiterea din sesiunea iulie 2012
-    25 de  întrebări ”la prima vedere”

Bibliografie: Chimie organică

Notă: Pentru candidații ce susțin probe de Chimie organică sau Fizică, la specializările medicină, medicină dentară și farmacie, se vor asigura minicalculatoare (Hotărârea CA nr.71).

 

B.   Pentru programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de farmacie, concursul de admitere din sesiunea iulie 2012 constă din :  
-  Probă scrisă sub forma unui test grilă cu 25 de întrebări care are o pondere de 50% în media finală  de admitere ;
-  Media de bacalaureat  va avea o pondere de 50%  în media finală de admitere

(aprobat de Senatul Universitar în ședința din 2.04.2012)

C.   Pentru programul de studiu Educație fizică și sportivă se menține Metodologia de admitere din iulie 2011

Media generală de admitere se calculează astfel:

- 90% media probei de aptitudini sportive generale

- 10% media examenului de bacalaureat

(aprobat de Senatul Universitar în ședința din 2.04.2012)

Precizări privind desfășurarea probelor practice la programul de studii Educație Fizică și Sportivă
1. Proba de concurs la programele de studii ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ constă dintr-un test grilă din disciplina Biologie, format din 25 de întrebări,  extrase dintr-un Caiet cu 100 de întrebări, care va fi editat de Universitate și pus la dispoziția candidaților .

Bibliografia - Biologie - din care s-a constituit Caietul cu 100 de întrebări

Caietul cu 100 de întrebări - Varianta în Limba română

Varianta în Limba maghiară pentru specializarea ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ se poate descarca de aici

2. Proba de concurs la programul de studiu ASISTENȚĂ DE FARMACIE constă dintr-un test grilă din disciplina Chimie organică, format din 25 de întrebări,  extrase dintr-un Caiet cu 100 de întrebări, care va fi editat de Universitate și pus la dispoziția candidaților .

Bibliografia - Chimie Organică - din care s-a constituit Caietul cu 100 de întrebări

Caietul cu 100 de întrebări

 

CIFRA ȘI TAXA DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL I, AN UNIVERSITAR 2012/2013 - PROPUSĂ

 

Scutirea  de plata taxei de admitere a copiilor personalului didactic (ân activitate), ai personalului nedidactic din universitate, precum și   candidații  orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial.

Admiterea la studii pe locuri bugetare, în anul I, an universitar 2012/2013, fără examen de admitere, a următoarelor categorii de absolvenți de liceu:

- candidați care au obținut ca  distincții - premiile I, II, III, la  olimpiade naționale sau internaționale organizate de MECTS

- candidați care au obținut mețiuni la olimpiadele naționale și internaționale organizate de MECTS, la următoarele discipline de concurs - chimie, fizică sau biologie

Nu beneficiază de aceste facilități candidații premiați la olimpiade de tip vocațional.

 

Proces verbal nr. 3853 încheiat cu ocazia ședinței Senatului UMF Tg. Mureș din data de 26.04.2012, privind înmatricularea pe locuri bugetare , pe baza rezultatelor obținute la olimpiade

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 50/13.06.2012 privind înmatricularea pe locuri bugetare , pe baza rezultatelor obținute la olimpiade

Hotărâri ale Consiliului de Administrație - Proces verbal nr. 16/09.07.2012 privind înmatricularea pe locuri bugetare , pe baza rezultatelor obținute la olimpiade

 

Precizari ale Centrului Național de recunoaștere și echivalare a Diplomelor  - MECTS,  privind recunoașterea diplomelor cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, pentru înscrierea la studii în anul universitar 2012-2013